Sesja nr IV z dnia 25 stycznia 2007

Uchwała nr IV-30-07

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 25 stycznia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Złotów na rok 2007.

Uzasadnienie do Uchwały nr IV-30-07


Uchwała nr IV-31-07

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 25 stycznia 2007 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków

nauczycielom zatrudnionym w gimnazjach, szkołach podstawowych i oddziałach  przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Złotów.


Uchwała nr IV-32-07

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 25 stycznia 2007 r.

     w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży

radnych gminy


Uchwała nr IV-33-07

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 25 stycznia 2007 r.

 w sprawie zabezpieczenia w formie „WEKSLA IN BLANCO”