Plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Spraw Mieszkaniowych,

PLAN  PRACY

 

Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Spraw Mieszkaniowych,

Oświaty i Kultury Rady Gminy Złotów

na  rok  2007 

 

 

Styczeń

 

-     Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2007

 

-    Analiza Regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom

      zatrudnionym w szkołach podstawowych, oddziałach przedszkolnych            

      i gimnazjach prowadzonych przez Gminę

 

-     Projekt uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych

 

Luty

 

-      Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – realizacja świadczeń

      rodzinnych

 

 -    Działalność hali sportowo-środowiskowej w Świętej 

 

Marzec 

 

-    Analiza taryf za zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzanie

     ścieków oraz dopłat do tych mediów z budżetu gminy

 

Kwiecień

 

-    Wykonanie budżetu gminy za rok 2006

 

  Maj 

 

-    Gospodarka gminnym zasobem mieszkaniowym i gospodarka gruntami

 

Czerwiec 

 

-       Działalność Biblioteki Publicznej Gminy

-     Analiza projektów organizacyjnych szkół

 

Sierpień 

 

-     Przebieg realizacji budżetu gminy za I półrocze 2007 r.

 

 

Wrzesień

 

-    Praca szkół, w tym oddziałów przedszkolnych na terenie gminy

 

 

Październik

 

-     Propozycje zadań do projektu budżetu gminy na rok 2008

 

Listopad

 

-   Propozycje wysokości stawek podatkowych na rok 2008

 

Grudzień

 

-  Analiza projektu budżetu gminy na rok 2008

 

-  Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2008

 

 

                                                             

 

        Złotów, dnia 22 stycznia 2007 r.

 

 

                                                   

                                              Przewodnicząca Komisji

 

                                             Jolanta Klóska

Uwaga

 

Powyższa tematyka może być  uzupełniana o tematy bieżące

                                                                                         

 

             Zatwierdzono na sesji Rady Gminy

                    w dniu 25 stycznia 2007 r.