Zarządzenia Przewodniczącego Rady Gminy

Zarządzenie Nr 36

w sprawie zwołania XXXVII

sesji Rady Gminy Złotów


Zarządzenie Nr 37

 

w sprawie zwołania XXXVIII

sesji Rady Gminy Złotów


Zarządzenie Nr 38

 

w sprawie zwołania XXXIX

sesji Rady Gminy Złotów


Zarządzenie Nr 39

w sprawie zwołania XL sesji Rady Gminy Złotów


 

Zarządzenie Nr 40

w sprawie zwołania XLI sesji Rady Gminy Złotów