Sesja XXXIX

UCHWAŁA Nr XXXIX/322/06

Rady Gminy Złotów

z dnia 16 marca 2006 r.

 

 

w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Złotów

na lata 2006 – 2013

załącznik    Plan rozwoju cz.1    Plan rozwoju cz.2     Plan rozwoju cz.3UCHWAŁA Nr XXXIX/324/06

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 16 marca 2006 r.

 

w sprawie zabezpieczenia w budżecie Gminy Złotów na rok 2007  środków finansowych na współfinansowanie zadania inwestycyjnego ubiegającego się o dofinansowanie  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


UCHWAŁA Nr XXXIX/325/06

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 16 marca 2006 r.

 

 

w sprawie zabezpieczenia w budżecie Gminy Złotów na rok 2007  środków finansowych na współfinansowanie  zadania inwestycyjnego ubiegającego się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


UCHWAŁA Nr XXXIX/326/06

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 16 marca 2006 r.

 

w sprawie zabezpieczenia w budżecie Gminy Złotów na rok 2007 

środków finansowych na współfinansowanie  zadania inwestycyjnego ubiegającego się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


 

UCHWAŁA Nr XXXIX/327/06

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 16 marca 2006 r.

 

  w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości rolnej  położonejw miejscowości  Stawnica


UCHWAŁA Nr XXXIX/328/06

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 16 marca 2006 r.

 

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej  położonej w miejscowości  Radawnica


UCHWAŁA NR XXXIX/29/06

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 16 marca 2006 r.

 

  

w sprawie ustanowienia prawa użytkowania gruntu położonego w Zalesiu

na  rzecz Spółki ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu