Sesja XLV z dnia 24 sierpnia 2006

Uchwała nr XLV/355/06 cz1

Uchwała nr XLV/355/06 cz.2

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 24 sierpnia 2006 r.

 

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Złotów

 na rok 2006


UCHWAŁA Nr XLV/356/06

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 24 sierpnia 2006 r.

 

w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy.


UCHWAŁA Nr XLV/357/06

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 24 sierpnia 2006 r.

 

 

w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy.


Uchwała XLV/358/06

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 24 sierpnia 2006 r.

 

 

w sprawie zabezpieczenia w formie „WEKSLA IN BLANCO”


Uchwała Nr XLV/359/06

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 24 sierpnia 2006 r.

 

 

w sprawie sprzedaży na własność w formie przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i gruncie niezbędnym do racjonalnego korzystania z lokalu położonego w miejscowości Radawnica


UCHWAŁA NR XLV/360/06

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 24 sierpnia 2006 r.

 

 

w sprawie sprzedaży  na własność w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego

wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i gruncie niezbędnym do

racjonalnego  korzystania z lokalu położonego w miejscowości Radawnica


Uchwała XLV/361/06

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 24 sierpnia 2006 r.

 

  

w sprawie sprzedaży na własność w formie przetargu nieograniczonego

nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Radawnica.


uchwała nr XLV/362/06

RADY GMINY ZŁOTÓW

 z dnia 24 sierpnia 2006 r.

  

       w sprawie sprzedaży na własność w formie przetargu nieograniczonego  

   nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Radawnica.


UCHWAŁA Nr XLV/363/06

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 24 sierpnia 2006 r.

 

 

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości rolnej  położonej

w miejscowości  Krzywa Wieś


UCHWAŁA Nr XLV/364/06

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 24 sierpnia 2006 r.

 

 

 

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości rolnej  położonej w miejscowości  Krzywa Wieś


UCHWAŁA Nr XLV/365/06

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 24 sierpnia 2006 r.

  

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości rolnej  położonej w miejscowości  Nowa Święta


UCHWAŁA Nr XLV/366/06

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 24 sierpnia 2006 r.

  

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości rolnej  położonej w miejscowości  Święta


UCHWAŁA Nr XLV/367/06

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 24 sierpnia 2006 r.

  

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości rolnej  położonej w miejscowości  Święta


UCHWAŁA Nr XLV/368/06

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 24 sierpnia 2006 r.

  

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości rolnej  położonej w miejscowości  Stare Dzierzążno


UCHWAŁA Nr XLV/369/06

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 24 sierpnia 2006 r.

  

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości rolnej  położonej w miejscowości  Radawnica


UCHWAŁA Nr XLV/370/06

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 24 sierpnia 2006 r.

 

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości rolnej  położonej w miejscowości  Radawnica


UCHWAŁA NR XLV/371/06

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 24 sierpnia 2006 r.

  

w sprawie ustanowienia służebności gruntowej


Uchwała Nr XLV/372/06

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 24 sierpnia 2006 r.

 

 

w sprawie   przekazania  w  użytkowanie  sieci  wodociągowej   i  kanalizacyjnej z  uzbrojeniem  stanowiących  mienie  Gminy  Złotów

do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów

Spółka  z o.o.


UCHWAŁA Nr XLV /373/06

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 24 sierpnia 2006 r.

 

w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy.


UCHWAŁA Nr XLV/374/06

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 24 sierpnia 2006 r.

 

w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy.