Sesja XLI z dnia 27 kwietnia 2006

UCHWAŁA Nr XLI/334/06

z dnia 27 kwietnia 2006 r.

  

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Złotów za rok 2005


UCHWAŁA Nr XL/335/06

z dnia 27 kwietnia 2006 r.

 

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXIV/174/04

 Rady Gminy Złotów

z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia.