Plan pracy na 2006 rok

Nr RG – 0052/37/06                                                         Złotów, dnia 31 stycznia 2006 r.

 

 

 

 

                                               Pan

 

                                              Wójt Gminy Złotów

 

 

 

 

                 W załączeniu przekazuję plan pracy Rady Gminy Złotów na rok 2006.

 

Jednocześnie informuję, że wstępnie ustaliłem terminy sesji:

 

- 23 luty,

- 30 marzec,

- 27 kwiecień,

- 25 maj,

- 29 czerwiec,

- 24 sierpień,

- 28 wrzesień,

- 19 październik

 

 

                      Proszę, zatem o przedkładanie materiałów będących przedmiotem obrad z odpowiednim wyprzedzeniem, tj. materiały na sesję kwietniową i sierpniową najpóźniej    na 15 dni przed sesją, na pozostałe sesje na 8 dni przed terminem sesji.

 

                      Jednocześnie proszę o przedkładanie projektów uchwał w formie zgodnej z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” oraz sprawdzonych pod względem zgodności z prawem przez radcę prawnego i akceptowanych do przedłożenia na sesję przez Wójta lub Sekretarza Gminy.