Komisje

Lp

Nazwisko i imię

Okręg wyborczy

Komisja

Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i  Zdrowia

1

 

Przewodniczący

2

Z-ca Przewodniczącego

3

Członek

4

 

Członek

5

 

Członek

 protokóły

analiza materiałów na sesję

opinia projektu budżetu

 

 

 

Komisja

Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Spraw Mieszkaniowych, Oświaty i Kultury

4

 

Przewodniczący

6

 

Z-ca Przewodniczącego

8

 

Członek

7

 

Członek

15

 

Członek

protokóły

 

 analiza projektu budżetu

plan pracy,analiza projektu budżetu

 

 

 

 

Komisja

Rewizyjna

3

 

Przewodniczący

5

 

Z-ca Przewodniczącego

2

 

Członek

10

 

Członek

12

 

Członek

 protokóły

w sprawie absolutorium

wnioski

 

wnioski II

 

z posiedzenia z 24 marca

 

opinia z realizacji budżetu

protokół nr 14

 

protokół nr 15

 

protokół nr 19

 

protokół nr 20

 

protokół z dnia 06.12.04

 


Źródło :

Biuro Obsługi Rady

inspektor ds. obsługi Rady Gminy i jej organów

Zofia Kozdra