Podatki i opłaty

Wszystkie sprawy dotyczące wymiaru podatku, terminów płatnośći, odroczeń, umorzeń oraz inne można uzyskać telefonicznie:

 67 263 53 05 do 06 oraz 67 263 25 37 wew.  115

 


Stawki podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych na 2023 rok:

 Podatek od nieruchomości

 Stawki podatku od nieruchomości obowiązują na podstawie Uchwała Nr XLIX.479.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 29 września 2022 r. w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości,

Podatek rolny

 1. Podstawa prawna:

1)     Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 333)

2)     Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawa do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023  - 74,05 zł za 1dt

 Stawki podatku rolnego

1)     od użytków rolnych stanowiących gospodarstwo rolne od 1 ha przeliczeniowego równowartość pieniężną 2,5 dt żyta   (2,5 dt x 74,05 zł = 185,125 zł),

2)     od użytków rolnych nie stanowiących gospodarstwa rolnego równowartość 5 dt żyta od 1 ha fizycznego (5 dt x 74,05 zł = 370,25 zł).

Podatek leśny

 1. Podstawa prawna:

1)     Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888),

2)     Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r.  – cena drewna wynosi – 323,18 zł za 1 m3.

 Stawki podatku leśnego:

1)     Od 1 ha fizycznego lasu równowartość 0,220 m3 drewna (0,220m3 x 323,18 zł = 71,0996 zł),

2)     Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50% (71,0996 zł x 50% = 35,5498 zł).

Podatek od środków transportowych

Stawki podatku od środków transportowych obowiązują na podstawie Uchwały Nr XLIX.480.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 29.09.2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 Obowiązujące w 2023 roku wzory druków deklaracji i informacji zostały określone:

- Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. poz. 1104)

- Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. poz. 1105)

- Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. poz. 1126)

I są dostępne na stronie: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

opublikowano 2023-01-02


Stawki podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych na 2022 rok:

(WZORY DRUKÓW)

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Stawki podatku od nieruchomości obowiązują na podstawie Uchwała Nr XXXVI.275.2021 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 września 2021 r. w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości,

PODATEK ROLNY

 1. Podstawa prawna:

1)     Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 333)

2)     Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawa do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022  - 61,48 zł za 1dt

 1. Stawki podatku rolnego

1)     od użytków rolnych stanowiących gospodarstwo rolne od 1 ha przeliczeniowego równowartość pieniężną 2,5 dt żyta   (2,5 dt x 61,48 zł = 153,70 zł),

2)     od użytków rolnych nie stanowiących gospodarstwa rolnego równowartość 5 dt żyta od 1 ha fizycznego (5 dt x 61,48 zł = 307,40 zł).

PODATEK LEŚNY

 1. Podstawa prawna:

1)     Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888),

2)     Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r.  – cena drewna wynosi – 212,26 zł za 1m3.

 Stawki podatku leśnego:

1)     Od 1 ha fizycznego lasu równowartość 0,220 m3 drewna (0,220m3 x 212,26 zł = 46,6972 zł),

2)     Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50% (46,6972 zł x 50% = 23,3486 zł).

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Stawki podatku od środków transportowych obowiązują na podstawie uchwały Nr XLVI.471.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 17 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 Obowiązujące w 2022 roku wzory druków deklaracji i informacji zostały określone:

- Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. poz. 1104)

- Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. poz. 1105)

- Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. poz. 1126)

I są dostępne na stronie: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

OPUBLIKOWANO 04-01-2022R.


Stawki podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych na 2021 rok:

 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Stawki podatku od nieruchomości obowiązują na podstawie Uchwała Nr XXV.197.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 października 2020 r. w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości,

   

PODATEK ROLNY

 1. Podstawa prawna:

1)     Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 333)

2)     Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawa do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021  - 58,55 zł za 1dt (M.P. z 2020 r. poz. 982).

 

 1. Stawki podatku rolnego

1)     od użytków rolnych stanowiących gospodarstwo rolne od 1 ha przeliczeniowego równowartość pieniężną 2,5 dt żyta   (2,5 dt x 58,55 zł = 146,375 zł),

2)     od użytków rolnych nie stanowiących gospodarstwa rolnego równowartość 5 dt żyta od 1 ha fizycznego (5 dt x 58,55 zł = 292,75 zł).

PODATEK LEŚNY

 1. Podstawa prawna:

1)     Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888),

2)     Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. (M.P z 2020 r. poz. 983) – cena drewna wynosi – 196,84 zł za 1m3.

 

 1. Stawki podatku leśnego:

1)     Od 1 ha fizycznego lasu równowartość 0,220 m3 drewna (0,220m3 x 196,84 zł = 43,3048 zł),

2)     Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50% (43,3048 zł x 50% = 21,6524 zł).

 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Stawki podatku od środków transportowych obowiązują na podstawie uchwały Nr XLVI.471.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 17 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 

Obowiązujące w 2021 roku wzory druków deklaracji i informacji zostały określone:

- Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. poz. 1104)

- Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. poz. 1105)

- Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. poz. 1126)

I są dostępne na stronie: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

 


Stawki podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych na 2020 rok:

UCHWAŁA Nr XIII.97.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 października 2019 r. w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA Nr XLVI.471.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 17 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Stawki podatku od nieruchomości obowiązują na podstawie Uchwała Nr XIII.97.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 października 2019 r. w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości,

 

PODATEK ROLNY

 1. Podstawa prawna:

1)     Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1256, 1309)

2)     Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawa do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020  - 58,46 zł za 1dt (M.P. z 2019 r. poz. 1017).

 

 1. Stawki podatku rolnego

1)     od użytków rolnych stanowiących gospodarstwo rolne od 1 ha przeliczeniowego równowartość pieniężną 2,5 dt żyta   (2,5 dt x 58,46 zł = 146,15 zł),

2)     od użytków rolnych nie stanowiących gospodarstwa rolnego równowartość 5 dt żyta od 1 ha fizycznego (5 dt x 58,46 zł = 292,30 zł).

 

PODATEK LEŚNY

 1. Podstawa prawna:

1)     Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888),

2)     Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. (M.P z 2019 r. poz. 1018) – cena drewna wynosi – 194,24 zł za 1m3.

 

 1. Stawki podatku leśnego:

1)     Od 1 ha fizycznego lasu równowartość 0,220 m3 drewna (0,220m3 x 194,24 zł = 42,7328 zł),

2)     Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50% (42,2356 zł x 50% = 21,3664 zł).

 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Stawki podatku od środków transportowych obowiązują na podstawie uchwały Nr XLVI.471.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 17 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 

Obowiązujące w 2020 roku wzory druków deklaracji i informacji zostały określone:

- Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. poz. 1104)

- Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. poz. 1105)

- Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. poz. 1126)

 

 


Stawki podatków i opłat obowiązujące w roku 2019

UCHWAŁA Nr XLVI.470.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 17 października 2018 r. w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA Nr XLVI.471.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 17 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

Stawki podatku rolnego, leśnego i od środków transportowych na 2019 rok:
PODATEK ROLNY
1. Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1892 ze zm.)
2) Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawa do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 - 54,36 zł za 1dt (M.P. z 2018 r. poz. 1004).

2. Stawki podatku rolnego
1) od użytków rolnych stanowiących gospodarstwo rolne od 1 ha przeliczeniowego równowartość pieniężną 2,5 dt żyta (2,5 dt x 54,36 zł = 135,90 zł),
2) od użytków rolnych nie stanowiących gospodarstwa rolnego równowartość 5 dt żyta od 1 ha fizycznego (5 dt x 54,36 zł = 271,80 zł).

PODATEK LEŚNY
1. Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1821),
2) Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. (M.P z 2018 r. poz. 1005) – cena drewna wynosi – 191,98 zł za 1m3.

2. Stawki podatku leśnego:
1) Od 1 ha fizycznego lasu równowartość 0,220 m3 drewna (0,220m3 x 191,98 zł = 42,2356 zł),
2) Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50% (42,2356 zł x 50% = 21,1178 zł).
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
Stawki podatku od środków transportowych obowiązują na podstawie uchwały Nr XLVI.471.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 17 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Obowiązujące w 2019 roku wzory druków deklaracji i informacji
Osoby prawne składają deklaracje:
- na podatek od nieruchomości – załączniki 4,7,10 do uchwały Nr XXXVI.381.2017
- na podatek rolny – załączniki nr 5,8,11 do uchwały Nr XXXVI.381.2017
- na podatek leśny – załączniki 6,9,12 do uchwały Nr XXXVI.381.2017
Osoby fizyczne składają informacje:
- w sprawie podatku od nieruchomości – 1,7,10 do uchwały Nr XXXVI.381.2017
- w sprawie podatku rolnego – załączniki 2,8,11 do uchwały Nr XXXVI.381.2017
- w sprawie podatku leśnego – 3,9,12 do uchwały Nr XXXVI.381.2017

 

 

Stawki podatków i opłat obowiązujące w roku 2018

 

UCHWAŁA Nr XXXV.364.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości

 

UCHWAŁA Nr XXXVI.381.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego

 

Załączniki do Uchwały Nr XXXVI.381.2017 informacja w spr. podatku od nieruchomości:

 

 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO

 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO

 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

 DANE O NIERUCHOMOŚCIACH

 DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH

 DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH

 DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

 DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH W PODATKU ROLNYM

 DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU LEŚNYM

 

Stawki podatku rolnego, leśnego i od środków transportowych na 2018 rok:

PODATEK ROLNY

 1. Podstawa prawna:

1)     Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1892)

2)     Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawa do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018  - 52,49 zł za 1dt (M.P. z 2017 r. poz. 958).

 

      2. Stawki podatku rolnego

1)     od użytków rolnych stanowiących gospodarstwo rolne od 1 ha przeliczeniowego równowartość pieniężną 2,5 dt żyta   (2,5 dt x 52,49 zł = 131,225 zł),

2)     od użytków rolnych nie stanowiących gospodarstwa rolnego równowartość 5 dt żyta od 1 ha fizycznego (5 dt x 52,49 zł = 262,45 zł).

PODATEK LEŚNY

 1. Podstawa prawna:

1)     Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1821),

2)     Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. (M.P z 2017 r. poz. 963) – cena drewna wynosi – 197,06 zł za 1m3.

 

     2. Stawki podatku leśnego:

1)     Od 1 ha fizycznego lasu równowartość 0,220 m3 drewna (0,220m3 x 197,06 zł = 43,3532 zł),

2)     Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50% (43,3532 zł x 50% = 21,6766 zł).

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Stawki podatku od środków transportowych obowiązują na podstawie uchwały Nr XXIII.238.2016 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian uchwały w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości

oraz

uchwały Nr XXIII.239.2016 RADY GMNINY ZŁOTÓW z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.