ŚRODOWISKOWY OBIEKT SPORTOWY W RADAWNICY

UCHWAŁA Nr XXI.220.2016 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 września 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady korzystania ze środowiskowego obiektu sportowego w Radawnicy

ZARZĄDZENIE Nr 167.2016 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za najem środowiskowego obiektu sportowego w Radawnicy oraz jego wyposażenia

 


 Wniosek o udostępnienie środowiskowego obiektu sportowego