SALE WIEJSKIE

ZARZĄDZENIE Nr 1.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 72.2022 Wójta Gminy Złotów z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem sal wiejskich stanowiących własność Gminy Złotów

zał. 1 stawki

zał. 2 Wniosek o najem sali wiejskiej

zał. 3 umowa najmu sali wiejskiej

opublikowano 04.01.2024 r.

 


UCHWAŁA Nr XIV /155/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady korzystania z sal wiejskich na terenie Gminy Złotów

ZARZĄDZENIE Nr 72.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 16 maja 2022 w sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem sal wiejskich stanowiących własność Gminy Złotów

Zał. do Zarządzenia 72.1 stawki sale wiejskie

Zał. do Zarządzenia 72.2 wniosek o najem sali wiejskiej

Zał. do Zarządzenia 72.3 umowa sale wiejskie

Zał. do Zarządzenia 72.4 protokół sale wiejskie

ZARZĄDZENIE Nr 133.2023 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 13 listopada 2023 w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 72.2022 Wójta Gminy Złotów z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem sal wiejskich stanowiących własność Gminy Złotów