INNE - REGULAMINY

ŚRODOWISKOWY OBIEKT SPORTOWY W KLESZCZYNIE I GÓRZNEJ

UCHWAŁA Nr XXII/229/12 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady korzystania ze środowiskowych obiektów sportowych na terenie Gminy Złotów

ZARZĄDZENIE Nr 129/12 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 14 września 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem środowiskowych obiektów sportowych oraz ich wyposażenia stanowiących własność Gminy Złotów

 

 


 

 

Wniosek o udostępnienie środowiskowego obiektu sportowego

ŚRODOWISKOWY OBIEKT SPORTOWY W RADAWNICY

UCHWAŁA Nr XXI.220.2016 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 września 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady korzystania ze środowiskowego obiektu sportowego w Radawnicy

ZARZĄDZENIE Nr 167.2016 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za najem środowiskowego obiektu sportowego w Radawnicy oraz jego wyposażenia

 


 

 

Wniosek o udostępnienie środowiskowego obiektu sportowego

LOKALE MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY ZŁOTÓW

UCHWAŁA NR XXIV/251/12 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 września 2012 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Złotów

 


 

 

Wniosek o najem lokalu mieszkalnego.

OŚWIADCZENIE O DOCHODACH

BOISKA SPORTOWE

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISK SPORTOWYCH

SALE WIEJSKIE

UCHWAŁA Nr XIV /155/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady korzystania z sal wiejskich na terenie Gminy Złotów

ZARZĄDZENIE Nr 89/12 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 02 marca 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem sal wiejskich oraz ich wyposażenia stanowiących własność Gminy Złotów

ZARZĄDZENIE Nr 140/12 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 89/12 Wójta Gminy Złotów z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem sal wiejskich oraz ich wyposażenia stanowiących własność Gminy Złotów

ZARZĄDZENIE Nr 147/12 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 89/12 Wójta Gminy Złotów z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem sal wiejskich oraz ich wyposażenia stanowiących własność Gminy Złotów

ZARZĄDZENIE Nr 184/13 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 89/12 Wójta Gminy Złotów z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem sal wiejskich oraz ich wyposażenia stanowiących własność Gminy Złotów

ZARZĄDZENIE Nr 287/14 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 18 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 89/12 Wójta Gminy Złotów z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem sal wiejskich oraz ich wyposażenia stanowiących własność Gminy Złotów.

 

 


 

 

Wniosek o bezpłatne udostępnienie sali wiejskiej

 

Wniosek o najem sali wiejskiej