PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI

 

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203) Gmina Złotów ogłasza:

1)      podstawowa kwota dotacji na rok 2021 zaktualizowana wg planu wydatków na 2021-01-01 dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny wynosi: 11 280, 82 zł

2)      statystyczna liczba dzieci wg SIO na dzień 30 września 2020 r. wynosi:

  • 271- w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Złotów, w których zorganizowano oddział przedszkolny, pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

11- dziecko niepełnosprawne posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Złotów, w których zorganizowano oddział przedszkolny

opublikowano 2021-01-28 


 

Aktualizacja II
Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203) Gmina Złotów ogłasza:
1) podstawowa kwota dotacji na rok 2020 zaktualizowana wg planu wydatków na 2020-09-30 dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny wynosi: 9214,38 zł
2) statystyczna liczba dzieci wg SIO stanowi sumę 2/3 liczby dzieci na dzień 30 września 2019 r. oraz sumę 1/3 liczby dzieci na dzień 30 września 2020 r. i wynosi:
• 268,3333- w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Złotów, w których zorganizowano oddział przedszkolny, pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
• 003,0000- dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Złotów, w których zorganizowano oddział przedszkolny

opublikowano 2020-11-19 


 

Aktualizacja I
Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203 ze zm.) Gmina Złotów ogłasza:
1) podstawowa kwota dotacji na rok 2020 zaktualizowana wg planów wydatków na dzień 31.05.2020r. dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny wynosi: 9139,68 zł
2) statystyczna liczba dzieci wg SIO na dzień 30 września 2019 r. wynosi:
• 268 - w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Złotów, w których zorganizowano oddział przedszkolny, pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
• 003 - dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Złotów, w których zorganizowano oddział przedszkolny

opublikowano 2020-07-16 


Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203 ze zm.) Gmina Złotów ogłasza:

1) podstawowa kwota dotacji na rok 2020 zaktualizowana wg planów wydatków na dzień 01.01.2020r. dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny wynosi: 7471,31 zł
2) statystyczna liczba dzieci wg SIO na dzień 30 września 2019 r. wynosi:
• 268 - w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Złotów, w których zorganizowano oddział przedszkolny, pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
• 003 - dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Złotów, w których zorganizowano oddział przedszkolny

opublikowano 2020-01-23


Aktualizacja II

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203 ze zm.) Gmina Złotów ogłasza:
1) podstawowa kwota dotacji na rok 2019 zaktualizowana wg planu wydatków na 2019-09-30 dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny wynosi: 7712,06 zł
2) statystyczna liczba dzieci wg SIO stanowi sumę 2/3 liczby dzieci na dzień 30 września 2018r. oraz sumę 1/3 liczby dzieci na dzień 30 września 2019r. i wynosi:
• 282 - w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Złotów,w których zorganizowano oddział przedszkolny, pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
• 02,3333 - dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Złotów, w których zorganizowano oddział przedszkolny 

opublikowano 2019-10-30 


Aktualizacja I

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203 ze zmianami) Gmina Złotów ogłasza:

1)      podstawowa kwota dotacji na rok 2019 zaktualizowana wg planu wydatków na 2019-03-31 dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny wynosi: 7378,50 zł

2)      statystyczna liczba dzieci wg SIO  na dzień 30 września 2018 r. na dzień 30 września 2018 r. i wynosi:

  • 289 - w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Złotów, w których zorganizowano oddział przedszkolny, pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • 2 - dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Złotów, w których zorganizowano oddział przedszkolny

opublikowano 2019-04-29 


Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203ze zm.) Gmina Złotów ogłasza:

1)      podstawowa kwota dotacji na rok 2019 zaktualizowana wg planu wydatków na 2019-01-01 dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny wynosi: 7356,38 zł

2)      statystyczna liczba dzieci wg SIO  na dzień 30 września 2018 r. na dzień 30 września 2018 r. i wynosi:

  • 289 - w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Złotów, w których zorganizowano oddział przedszkolny, pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • 2 - dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Złotów, w których zorganizowano oddział przedszkolny

opublikowano 2019-01-31


Aktualizacja II

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203) Gmina Złotów ogłasza:

1)      podstawowa kwota dotacji na rok 2018 zaktualizowana wg planu wydatków na 2018-09-30 dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny wynosi: 6628,26 zł

2)      statystyczna liczba dzieci wg SIO stanowi sumę 2/3 liczby dzieci na dzień 30 września 2017 r. oraz sumę 1/3 liczby dzieci na dzień 30 września 2018 r. i wynosi:

  • 295,6667 - w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Złotów, w których zorganizowano oddział przedszkolny, pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • 2,6667 - dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Złotów, w których zorganizowano oddział przedszkolny

 


 Aktualizacja I

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203) Gmina Złotów ogłasza:

1)      podstawowa kwota dotacji na rok 2018 zaktualizowana wg planu wydatków na 2018-03-31 dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny wynosi: 6579,15 zł

2)      statystyczna liczba dzieci wg SIO na dzień 30 września 2017 r. wynosi:

  • 299 - w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Złotów, w których zorganizowano oddział przedszkolny, pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • 003 - dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Złotów, w których zorganizowano oddział przedszkolny

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203) Gmina Złotów ogłasza:

1) podstawowa kwota dotacji na rok 2018 na dzień 01.01.2018 r.  dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny wynosi: 6579,15 zł

2) statystyczna liczba dzieci wg SIO na dzień 30 wrzesnia 2017 r. wynosi:

    a) 299 - w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Złotów, w których zorganizowano oddział przedszkolny, pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

    b) 3 - dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Złotów, w których zorganizowano oddział przedszkolny.

opublikowano 2018-04-27


Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203) Gmina Złotów ogłasza:

1) podstawowa kwota dotacji na rok 2018 na dzień 01.01.2018 r.  dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny wynosi: 6576,45 zł

2) statystyczna liczba dzieci wg SIO na dzień 30 wrzesnia 2017 r. w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Złotów, w których zorganizowano oddział przedszkolny, pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wynosi : 299

opublikowano 2018-01-23


Aktualizacja II

Na podstawie art. 89d. ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) w związku z art. 78b ust. 2 Gmina Złotów ogłasza:

1) podstawowa kwota dotacji na rok 2017 zaktualizowana wg planu wydatków na 2017-09-30 dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny wynosi: 5981,14 zł

2) statystyczna liczba dzieci wg SIO w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Złotów, w których zorganizowano oddział przedszkolny, pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wynosi : 299

opublikowano 2017-11-02


Aktualizacja I

Na podstawie art. 89d. ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) w związku z art. 78b ust. 2 Gmina Złotów ogłasza:

1)      podstawowa kwota dotacji na rok 2017 zaktualizowana wg planu wydatków na 2017-02-28 dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny wynosi: 5875,02 zł

statystyczna liczba dzieci wg SIO na dzień 30 września 2016 r. w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Złotów, w których zorganizowano oddział przedszkolny, pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wynosi : 299

 

opublikowano 2017-05-19


Na podstawie art. 89d. ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) w związku z art. 78b ust. 2 Gmina Złotów ogłasza:

1)  podstawowa kwota dotacji na rok 2017 na dzień 01.01.2017 r. dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny wynosi: 5227,70 zł

2) statystyczna liczba dzieci wg SIO na dzień 30 września 2016 r. w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Złotów, w których zorganizowano oddział przedszkolny, pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wynosi : 299