12. Ogłoszenie Wójta Gminy Złotów o debacie nad Raportem o stanie gminy Złotów za rok 2020

Ogłoszenie

Wójta Gminy Złotów

o debacie nad Raportem o stanie gminy Złotów

za rok 2020

 

W dniu 27 maja 2021 r. o godzinie 9:00 na Sesji Rady Gminy Złotów na sali sesyjnej
Urzędu Gminy w Złotowie odbędzie się debata nad Raportem o stanie Gminy Złotów za rok 2020.

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.):

„6. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

7. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa
do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:

1) w gminie do 20 000 mieszkańców - co najmniej 20 osób;

2) w gminie powyżej 20 000 mieszkańców - co najmniej 50 osób.

8. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi
o zwiększeniu tej liczby”. Ewentualny udział w debacie podlegał będzie obostrzeniom wynikającym z przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19.

Z raportem można zapoznać się w Urzędzie Gminy Złotów ul. Leśna 7, 77-400 Złotów (biuro nr 11) lub z wersji elektronicznej umieszczonej na stronie internetowej urzędu (www.gminazlotow.pl – aktualności) oraz na stronie BIP Gminy Złotów (www.bip.gminazlotow.pl – ogłoszenia).

RAPORT DO POBRANIA - RAPORT O STANIE GMINY ZŁOTÓW 2020

RAPORT DO POBRANIA - RAPORT O STANIE GMINY ZŁOTÓW 2020