OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁOTÓW w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „Budowie zespołu boisk sportowych w ramach projektu pn. „Moje boisko Or

Złotów, dnia 19 marca 2009r.

UAN 7331/01L/09

               

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ZŁOTÓW

 

 

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80 poz. 717 z późn. zmianami),

 

 

zawiadamiam strony postępowania

 

że w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na Budowie zespołu boisk sportowych w ramach projektu pn. „Moje boisko Orlik 2012” wraz z zagospodarowaniem terenu, budynkiem socjalno-sanitarnym i kanalizacją deszczową oraz rozbudowie budynku OSP” realizowanej na terenie nieruchomości 221/1, 221/7, 221/6, 222/1, 222/2 226/1  w obrębie miejscowości Blękwit gm. Złotów.

 

zostały wydane przez:

- Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623  Poznań
w dniu 25.02.2009r., postanowienie nr WZDW.32.73355/72/09

- Wielkopolski zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, rejonowy Oddział w Pile, Inspektorat w Złotowie, ul. za Dworcem 9, 77-400 Złotów, uzgodnienie znak ROIZ/621/U/15/2009 dnia 26.02.2009r.

- Starostę Złotowskiego, Al. Piasta 32, 77-400 Złotów, postanowienie znak GN.6018.1/14/2009, dnia 26.02.2009r.

 

Z treścią postanowień i opinii można zapoznać się w ciągu 7 dni, w Urzędzie Gminy Złotów ul. Leśna 7 pok. 12  w godz. od 7 do 15.

 

 

 

 

Na tablicy ogłoszeń wywieszono:

 

  • w miejscowości Blękwit,      od …….do………
  • w Urzędzie Gminy w Złotowie,  od ………….do………