Informacja o wydanym przez SKO w Pile rozstrzygnięciu w sprawie odwołania od decyzji w sprawie odmowy określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na „ budowie

Informacja o wydanym przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile rozstrzygnięciu w sprawie odwołania od decyzji w sprawie odmowy określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na „ budowie budynku inwentarskiego - tuczarni do chowu trzody chlewnej w ilości maksymalnej możliwej obsady inwentarza 1920 sztuk (268,80 DJP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 10/20 i 10/21, obręb Nowy Dwór, gmina Złotów, powiat złotowski"