ARCHIWUM - Działki przeznaczone do sprzedaży

 

Wójt Gminy Złotów

   Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Blękwit .

Działka numer ewidencyjny 565 o powierzchni 0,82 ha.

          Cena wywoławcza 14.645,- zł; wadium –  1.500 zł

          Nabywca uiszcza dodatkowo koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości 414,80 zł. Cena nabycia oraz koszty przygotowania nieruchomości do zbycia płatne są przed mową notarialną, nie później jak 30 dni od przetargu.

Przetarg odbędzie się 19  listopada  2012 r. o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Złotowie.

Wadium należy wpłacić na konto:

nr 70894100060000113720000010

lub w kasie Urzędu Gminy w Złotowie w godzinach od 700 do 1300  w terminie do 16 listopada 2012 roku. Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium  i złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu.

          Uchylenie się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej powoduje przepadek wadium i czyni przetarg niebyłym.

  Szczegółowe informacje pokój numer 15 w godzinach od 700 do 1500

 

opublikowano dn. 12.11.2012 

 


 

Wójt Gminy Złotów

 

 

          Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowy Dwór. Działka numer ewidencyjny 96/9 o powierzchni 0,2459 ha.

          Cena wywoławcza 18.024,- zł; wadium –  1.810,- zł

          Nabywca uiszcza dodatkowo koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości 366,00 zł. Cena nabycia oraz koszty przygotowania nieruchomości do zbycia płatne są przed umową notarialną, nie później jak 30 dni od przetargu.

          Przetarg odbędzie się 30 listopada  2012 r. o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Złotowie.

          Wadium należy wpłacić na konto:

nr 70894100060000113720000010

lub w kasie Urzędu Gminy w Złotowie w godzinach od 700 do 1300  w terminie do 26 listopada 2012 roku. Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium  i złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu.

          Uchylenie się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej powoduje przepadek wadium i czyni przetarg niebyłym.

  Szczegółowe informacje pokój numer 15 w godzinach od 700 do 1500

 

 opublikowano dn. 12.11.2012

 


 

Wójt Gminy Złotów

 

          Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Górzna .

Działka numer ewidencyjny 134/16 o powierzchni 0,0739 ha

         

 Cena wywoławcza 20.596,- zł; wadium –  2.060 zł

 

          Nabywca uiszcza dodatkowo koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości 366,00 zł. Cena nabycia oraz koszty przygotowania nieruchomości do zbycia płatne są przed umową notarialną, nie później jak 30 dni od przetargu.

          Przetarg odbędzie się 31 października  2012 r. o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Złotowie.

          Wadium należy wpłacić na konto nr 70894100060000113720000010 lub w kasie Urzędu Gminy w Złotowie w godzinach:

od 700 do 1300  w terminie do 26      października  2012 roku.

Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium  i złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu.

          Uchylenie się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej powoduje przepadek wadium i czyni przetarg niebyłym.

          Szczegółowe informacje pokój numer 15 w godzinach od 700 do 1500

 

opublikowano dn.25.10.2012

 

 


 

WÓJT GMINY ZŁOTÓW

 

 

                Podaje do publicznej wiadomości działki przeznaczone do sprzedaży w dniu 31 sierpnia  b.r. w formie przetargu nieograniczonego

 

      Obręb geodezyjny Krzywa Wieś  

działka numer ewidencyjny 127 o pow. 0,05 ha

      cena wywoławcza 13.935,- złotych.

Przetarg odbędzie się dnia 8 października 2012  r.  o  godz. 1000

         

 

      Obręb geodezyjny Stare Dzierzążno

działka numer ewidencyjny 160/12 o pow. 0,0033   ha

     cena wywoławcza 952,- złotych.

Przetarg odbędzie się dnia 8   października 2012 r. o godz. 1000

    

  Do ceny zakupu przedmiotowej działki należy  doliczyć 23% podatku VAT

         

         

 

      Wadium na wyżej wymienione działki należy wpłacać w kasie Urzędu Gminy w

      Złotowie lub na konto numer 91894100060000113720000020 do dnia 27.08.2012 r.

 

opublikowano dn. 13.09.2012

 


 

WÓJT GMINY ZŁOTÓW

 

podaje do publicznej wiadomości działki przeznaczone

do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

w 2012 roku

            

               


 

            Działki budowlane

            

            Święta:              726/14 o pow. 0,1442 cena – 48.532,50 

                                      726/15 o pow. 0,1500 cena – 53.925,-

                                      726/16 o pow. 0,1555 cena – 55.902,-

                                      726/19 o pow. 0,1474 cena – 52.990,-

                                      726.20 o pow. 0,1473 cena – 52.954,-

                                      726/21 o pow. 0,1597 cena – 57.412,-

 

            Nowa Święta:    118/6  o pow. 0.0895 cena – 28.957,50

                                      118/7   o pow. 0,1595 cena – 51.606,-  

                                      118/9   o pow. 0,1654 cena – 59.461,-   

                                      118/10 o pow. 0,1942 cena – 68.815,-

                                      118/11 o pow. 0,1957 cena – 70.354,-

                                      118/12 o pow. 0,2129 cena – 76.538,-

 

            Skic :                 254/2   o pow. 0,1090 cena – 22.977,-

                                      254/3   o pow. 0,0983 cena – 20.722,-

 

            Radawnica:        145     o pow. 0,16     cena – 25.000,-

 


 

 

           Działki rekreacyjne

 

           Nowa Święta :    359/9  o pow. 0,1499 cena – 57.756,- 

                                      359/10 o pow. 0,1586 cena – 61.109,- 

                                      359/11 o pow. 0,1586 cena – 61.109,-   

                                      359/13 o pow. 0,1586 cena – 61.109,-   

                                      359/14 o pow. 0,1586 cena – 61.109,-

                                      359/15 o pow. 0,1586 cena – 61.109,-

                                      359/16 o pow. 0,1586 cena – 61.109,-

                                      359/17 o pow. 0,1586 cena – 61.109,-

                                      359/18 o pow. 0,1819 cena – 70.086,-

 


 

 

           Rolne i inne

 

           Zalesie :              79 o pow. 0,19 cena – 4.147,-

                                       80 o pow. 0,21 cena – 5.042,-

 

           Rudna:                 300 o pow.1,84 cena – 21.176,-

                                       301 o pow. 0,64 cena – 8.473,-

       

           Skic                     363/1 o pow. 0,52 cena – 7.231,-                     

           Nowiny               422/1 0 pow. 0,1755 cena – 23.929,-   

 

           Górzna:               134/5 o pow. 0,0627 cena – 16.283,-

 

        

 

 

 


 

  

WÓJT GMINY ZŁOTÓW

 

 

Podaje do publicznej wiadomości działki przeznaczone do sprzedaży w dniu 31 sierpnia  b.r. w formie przetargu nieograniczonego

 

          Obręb geodezyjny Krzywa Wieś  

działka numer ewidencyjny 127 o pow. 0,05 ha

cena wywoławcza 13.935,- złotych.

Przetarg odbędzie się dnia 31 sierpnia 2012 r. o godz. 1000

         

 

          Obręb geodezyjny Stare Dzierzążno

działka numer ewidencyjny 160/14 o pow. 0,0310  

ha cena wywoławcza 8.940,- złotych.

Przetarg odbędzie się dnia 31 sierpnia 2012 r. o godz. 1015

 

          Do ceny zakupu przedmiotowej działki należy  doliczyć 23% podatku VAT

         

 

          Obręb geodezyjny Stare Dzierzążno  

działka numer ewidencyjny 160/15  pow.0,0029 ha  

cena wywoławcza 836 złotych.

Przetarg odbędzie się dnia 31 sierpnia 2012 r. o godz. 1030

 

          Do ceny zakupu przedmiotowej działki należy doliczyć 23% podatku VAT

         

 

         Wadium na wyżej wymienione działki należy wpłacać w kasie Urzędu Gminy w

         Złotowie lub na konto numer 91894100060000113720000020 do dnia 27.08.2012 r.