Zbywanie nieruchomości

przetarg S 2021.05.24 GÓRZNA 628.2 PROTOKÓŁ

opublikowano 2021-06-01

przetarg 2021.05.17 sprzedaż RADAWNICA 585.16,586.27 PROTOKÓŁ

przetarg 2021.05.17 sprzedaż RADAWNICA 585.17,586.26 PROTOKÓŁ

przetarg 2021.05.17 sprzedaż ZALESIE 89.5 PROTOKÓŁ

opublikowano 2021-05-27

przetarg 2021.05.10 sprzedaż NOWA ŚWIĘTA 118.6 PROTOKÓŁ

przetarg 2021.05.10 sprzedaż RADAWNICA 585.11,586.24 PROTOKÓŁ

przetarg 2021.05.05 sprzedaż ŚWIĘTA 391.2 dr PROTOKÓŁ

przetarg 2021.05.05 sprzedaż KAMIEŃ 113 BP PROTOKÓŁ

opublikowano 2021-05-24

ZARZĄDZENIE Nr 56.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 17 maja 2021 r.w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 359/11 obręb Nowa Święta gmina Złotów i powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr 55.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 585/13 obręb Radawnica gmina Złotów i powołania komisji przetargowej

opublikowano 2021-05-18

ZARZĄDZENIE Nr 54.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 14 maja 2021 r. sprawie odwołania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 57 obręb Zalesie gmina Złotów

ZARZĄDZENIE Nr 53.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 585/12, 586/25 obręb Radawnica gmina Złotów i powołania komisji przetargowej

opublikowwano 2021-05-14

ZARZĄDZENIE Nr 48.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 628/2 obręb Górzna gmina Złotów i powołania komisji przetargowej.

opublikowano 2021-04-23

ZARZĄDZENIE Nr 43.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 585/16, 586/27 obręb Radawnica gmina Złotów i powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr 44.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 585/17, 586/26 obręb Radawnica gmina Złotów i powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr 45.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 57 obręb Zalesie gmina Złotów i powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr 46.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 15 kwietnia 2021 r.w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 89/5 obręb Zalesie gmina Złotów i powołania komisji przetargowej

opublikowano 2021-04-16

ZARZĄDZENIE Nr 42.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 08 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 118/6 obręb Nowa Święta gmina Złotów i powołania komisji przetargowej

opublikowano 2021-04-09

ZARZĄDZENIE Nr 41.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 08 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 585/11, 586/24 obręb Radawnica gmina Złotów i powołania komisji przetargowej

opublikowano 2021-04-08

ZARZĄDZENIE Nr 40.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 01 kwietnia 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Złotów w obrębie Nowa Święta przeznaczonych do zbycia

opublikwano 2021-04-02

ZARZĄDZENIE Nr 36.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 391/2 obręb Święta gmina Złotów i powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr 39.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 113 obręb Kamień gmina Złotów i powołania komisji przetargowej

 

opublikowano 2021-04-01

ZARZĄDZENIE Nr 30.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Złotów przeznaczonych do zbycia

ZARZĄDZENIE Nr 26.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 08 marca 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Złotów przeznaczonych do zbycia

ZARZĄDZENIE Nr 25.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 08 marca 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Złotów przeznaczonych do zbycia

opublikowano 30-03-2021


Informacja Wójta Gminy Złotów z 24.03 odwołanie przetargu na sprzedaż nieruchomości - Święta 391/2

opublikowano 25-03-2021

ZARZĄDZENIE Nr 24.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 01 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 391/2 obręb Święta gmina Złotów i powołania komisji przetargowej


ZARZĄDZENIE Nr 20.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Złotów przeznaczonych do zbycia

ZARZĄDZENIE Nr 16.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 05 lutego 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Złotów przeznaczonych do zbycia

ZARZĄDZENIE Nr 13.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 02 lutego 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Złotów przeznaczonych do zbycia

opublikowano 30-03-2021