Zasady zbywania - dzierżawy gruntów

Zasady dzierżawy / najmu do 3 lat nieruchomości gruntowych Gminy Złotów

Ustawa o gospodarce nieruchomościami 

Ustawa o samorządzie gminnym