Drugi ustny przetarg nieograniczony /licytację/ na sprzedaż drewna opałowego

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

Wójt Gminy Złotów ogłasza ustny przetarg nieograniczony /licytację/ na sprzedaż drewna opałowego.

1. Nazwa i siedziba jednostki:
Gmina Złotów
Ul. Leśna 7, 77-400 Złotów
tel. 67 263 53 05
e-mail: zlotow@gminazlotow.pl

2. Przedmiot sprzedaży:
Drewno opałowe (brzoza, akacja) w ilości: 78,68mp
Drewno pozyskane i ułożone w stosach (kłody długości do 2,0m)

3. Miejsce, w którym można obejrzeć przedmiot sprzedaży:
Plac przy Sali wiejskiej w Bługowie.

4. Cena wywoławcza: netto: 100,00 zł/mp, tj. 7.868,00 zł

5. Minimalna wysokość postąpienia: 10,00 zł.

6. Termin przetargu:
Przetarg odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów.

7. Warunki przetargu:
1) Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.
2) Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
3) Przedmiotem sprzedaży jest całość oferowanego drewna, tj. 78,68mp. Sprzedający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych na zakup drewna.

8. Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie sprzedaży jest Pan Grzegorz Górski – tel. 67 263 53 05 lub 662238614, e-mail: gorski@gminazlotow.pl

9. Zastrzega się, że Sprzedającemu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

  


Załączniki:
1. Dokumentacja fotograficzna: poniżej do pobrania

Dokumenty do pobrania:
IMG 20200310 093619.
rozmiar pliku: 2.4Mb
IMG 20200310 093612.
rozmiar pliku: 2.6Mb