Sprzedaż urządzeń wodociągowych

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

 

 1. 1.      Nazwa i siedziba jednostki:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Sp. z o.o.

77-400 Złotów, ul.Leśna 7

NIP 767-15-68-292

 1. 2.      Przedmiot sprzedaży:
  1. Zbiornik hydroforowy z paszportem V=6,3m³ (bez osprzętu)          3szt.
  2. Pompa pozioma 80PJM230                                                   3szt.
  3. Zawory bezpieczeństwa do 6BAR Ø150                               2szt.

 

      1.3.      Transport urządzeń zapewnia kupujący na własny koszt.

 

 1. 4.      Miejsce i termin w którym można obejrzeć urządzenia.

Zbiorniki hydroforowe – Stacja Uzdatniania Wody w Radawnicy. Pompy i zawory bezpieczeństwa – Oczyszczalnia ścieków w Radawnicy. Termin :  po wcześniejszym kontakcie z ZWiK Gminy Złotów Sp. z o.o. (od poniedziałku  do piątku w godz. 7ºº - 15ºº)

Tel.:     67 265 11 00 – biuro

            607 068 970 – Prezes Zarządu Roman Deja

            607 068 960 – Kierownik Leszek Wojtasik

 1. 5.      Termin składania ofert:

Termin składania ofert: do dnia 25 listopada 2016 do godz. 11ºº

Zainteresowani zakupem mogą składać oferty pisemne w:

siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Sp. z o.o.

 1.  Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta:
  Oferta pisemna powinna zawierać między innymi:
  - imię i nazwisko, adres lub nazwę (firmy, instytucji),
  - oferowaną cenę za przedmiot sprzedaży i sposób jej zapłaty,

 

zdjęcia do obejrzenia poniżej - "dokumenty do pobrania"

Dokumenty do pobrania: