II przetarg nieograniczony /licytacja/ na sprzedaż kosiarki samojezdnej BOLENS z koszem


OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

Wójt Gminy Złotów ogłasza przetarg nieograniczony /licytację/ na sprzedaż kosiarki samojezdnej BOLENS z koszem

1. Nazwa i siedziba jednostki:
    Gmina Złotów
    Ul. Leśna 7,  77-400 Złotów
    tel. 67 263 53 05
    e-mail: zlotow@gminazlotow.pl

2. Przedmiot sprzedaży:
   Marka:  BOLENS
   Model pojazdu: 13A348IN684 BL 175/105 A 105 CM 41
   Rok produkcji:  2007

3. Stan techniczny sprzętu:
Sprzęt używany, niesprawny technicznie.
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady i uszkodzenia oferowanego sprzętu ujawnione po przeprowadzonej licytacji.

4. Miejsce i termin w którym można obejrzeć pojazd:
Urząd Gminy Złotów,  ul. Leśna 7,  77-400 Złotów, w terminie 16-20 maja 2013 r.

5. Cena wywoławcza: 500,00 zł.

6. Wysokość postąpienia: 50,00 zł.

7. Termin przetargu:
Przetarg odbędzie się w dniu 20 maja 2013 r. o godz. 12oo w siedzibie Urzędu Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów.

8. Warunki sprzedaży:
Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę uzyskaną w przetargu nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży.
Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi na podstawie protokołu wydania, niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i podpisaniu umowy sprzedaży.