CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

Od 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel lub Zarządca nieruchomości ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Deklarację można złożyć drogą elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl  lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów (wniosek dostępny pod adresem:  https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/ lub do pobrania w siedzibie Urzędu).

Czas przewidziany  na zgłoszenie:

-14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła lub źródła spalania paliw  w przypadku nowych źródeł ciepła,

-12 miesięcy licząc od 1 lipca 2021r.  w odniesieniu do źródeł istniejących.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe, a właściciele nieruchomości którzy nie dopełnią obowiązku, będą musieli zgodnie z ustawą liczyć się z karą grzywny.

Odpowiedzialnym za to zadanie jest Główny Urząd Nadzoru Budownictwa (GUNB).

Wejdź na stronę www.zone.gunb.gov.pl, naciśnij złóż deklarację, wypełnij ją i wyślij.

Więcej informacji na stronie GUNB: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

do pobrania:

deklaracja A

deklaracja B