8

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie ogłasza nabór
na wolne stanowisko urzędnicze - księgowy

Termin składania ofert do dnia 24 czerwca 2024 r. godz. 14:30
Szczegóły ogłoszenia oraz załączniki do pobrania poniżej.

                                              

                                                                                                                                           Kierownik Gminnego Ośrodka

                                                                                                                                                       Pomocy Społecznej w Złotowie

                                                                                                                                                               Teresa Gieczewska

 

Załączniki:

8.1. Ogłoszenie o naborze

8.2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

8.3. Klauzula informacyjna oraz zgoda

8.4. Oświadczenie do celów rekrutacyjnych

8.5. Oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych

opublikowano 2024-06-14

8.6. Informacja z I etapu naboru – ocena formalna - stanowisko księgowego

opublikowano 2024-06-26

Informacja o wynikach naboru w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotowie na stanowisko - księgowy

opublikowano 2024-07-03