7

ZARZĄDZENIE Nr 92.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Sławianowie

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oświatowej

opublikowano 2024-05-06