Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Sławianowie

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Złotów ogłasza konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Sławianowie