Animator – Moje boisko Orlik 2012

Ogłoszenie konkursu

,,Animator – Moje boisko Orlik 2012”

 

 

Urząd Gminy w Złotowie ogłasza konkurs na Animatora boiska Orlik w Blękwicie.

Celem konkursu jest wyłonienie Animatora bądź Animatorki, którzy uzyskają dofinansowanie zadań realizowanych  na  Orlikach w roku 2016.

 

Podania należy składać w terminie do 10 lutego 2016 do godz. 1300

 

Do podania należy dołączyć swoje uprawnienia szkoleniowe  lub organizacyjne.

Osoba zgłoszona przez JST i zaakceptowana przez operatora programu zobowiązana będzie do inicjowania, organizowania i prowadzenia działalności na obiektach Orlik.