7

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany uchwały Nr XXXVIII.397.2018 Rady Gminy Złotów z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozwoju zabudowy na terenie Gminy Złotów

opublikowano 2022-04-27

PROJEKT Zmiana uchwały Nr XXXVIII.397.2018 Rady Gminy Złotów z dnia 25.01.2018 r.

Pronoza Oddziaływania na Środowisko

Obwowiązujący: Uchwała NR XXXVIII.397.2018 Rady Gminy Złotów z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozwoju zabudowy

opublikowano 2022-05-04