3.2023

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w obrębie wsi Blękwit wraz z prognozą odziaływania na środowisko

UCHWAŁA Nr LII.513.2022 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w obrębie wsi Blękwit

opublikowano 2023-03-06