2.2023

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozwoju terenów edukacyjnych w Gminie Złotów

opublkowano 2023-01-10

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozwoju terenów edukacyjnych

Załącznik nr 1 - rysunek planu

PROGNOZA ŚRODOWISKOWA do projektu miejscowegio planu zagospodarowania przestrzennego

opublkowano 2023-01-19