1.2023

Projekt MPZP dot. lokalizacji Instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Złotów

PROGNOZA ŚRODOWISKOWA do Projektu MPZP dot. lokalizacji instalacji fotowoltaicznych

RYSUNEK do projektu MPZP arkusz 1

RYSUNEK do projektu MPZP arkusz 2

RYSUNEK do projektu MPZP arkusz 3

RYSUNEK do projektu MPZP arkusz 4

RYSUNEK do projektu MPZP arkusz 5

RYSUNEK do projektu MPZP arkusz 6

RYSUNEK do projektu MPZP arkusz 7

RYSUNEK do projektu MPZP arkusz 8

RYSUNEK do projektu MPZP arkusz 9

RYSUNEK do projektu MPZP arkusz 10

RYSUNEK do projektu MPZP arkusz 11

RYSUNEK do projektu MPZP arkusz 12

opublkowano 2023-04-13

 


Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego lokalizacji instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Złotów 

opublkowano 2023-01-10

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dot. lokalizacji instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Złotów

Załacznik 1 - arkusz 1

Załącznik 1 - arkusz 2

Załącznik 1 - arkusz 3

Załącznik 1 - arkusz 4

Załącznik 1 - arkusz 5

Załącznik 1 - arkusz 6

Załącznik 1 - arkusz 7

Załącznik 1 - arkusz 8

Załącznik 1 - arkusz 9

Załącznik 1 - arkusz 10

PROGNOZA ŚRODOWISKOWA do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów fotowoltaicznych

Wykaz nieruchomości objętych projektem planu miejscowego

opublkowano 2023-01-19