Kontakt

Urząd Gminy Złotów

ul. Leśna 7, 77-400 Złotów

67 263 53 05

67 263 53 06

67 263 25 37

OŚWIATA 67 263 59 89

E-puap: /zlotow/skrytkaESP

UWAGA OD 04 STYCZNIA 2021 ROKU NASTĄPIŁA ZMIANA ADRESÓW POCZTY ELEKTRONICZNEJ URZĘDU GMINY ZŁOTÓW 

I JESNOSTEK PODLEGŁYCH

SEKRETARIAT urzad@gminazlotow.pl
Wójt Gminy Lach Piotr piotr.lach@gminazlotow.pl
Zastępca Wójta Michalski Paweł pawel.michalski@gminazlotow.pl
Król Joanna joanna.krol@gminazlotow.pl
Łoboda Mariola mariola.loboda@gminazlotow.pl
Gadomska Monika monika.gadomska@gminazlotow.pl
Witkowska Zofia zofia.witkowska@gminazlotow.pl
Radzikowska Ewa ewa.radzikowska@gminazlotow.pl
Dobrosielska Aldona aldona.dobrosielska@gminazlotow.pl
Wojtasik Barbara barbara.wojtasik@gminazlotow.pl
Pałuczak-Kowalska Agnieszka agnieszka.paluczak-kowalska@gminazlotow.pl
Konopińska-Nochowicz skarbnik@gminazlotow.pl
Grochowska Katarzyna katarzyna.grochowska@gminazlotow.pl
Wójcik Sabina sabina.wojcik@gminazlotow.pl
Tomasz Longin longin.tomasz@gminazlotow.pl
Łuszczezwska Agnieszka agnieszka.luszczewska@gminazlotow.pl
Piechowska-Ciozda Emilia emilia.piechowska-ciozda@gminazlotow.pl
Ziólkowski Marcin marcin.ziolkowski@gminazlotow.pl
Marciniak Mateusz mateusz.marciniak@gminazlotow.pl
Ługowska Anna anna.lugowska@gminazlotow.pl
Matuszczyk Karolina karolina.matuszczyk@gminazlotow.pl
Pulit Ewa ewa.pulit@gminazlotow.pl
Górski Grzegorz grzegorz.gorski@gminazlotow.pl
Szyca Natalia natalia.szyca@gminazlotow.pl
Jarząbek Marek marek.jarzabek@gminazlotow.pl
Borsich Magdalena magdalena.borsich@gminazlotow.pl
Deręgowska Katarzyna katarzyna.deregowska@gminazlotow.pl
Klocek Agnieszka agnieszka.klocek@gminazlotow.pl
Musiał-Kołda Joanna joanna.musial-kolda@gminazlotow.pl
Deja Magdalena magdalena.deja@gminazlotow.pl

 

Gminne jednostki

biblioteka

biblioteka@gminazlotow.pl

rodzina 500+

rodzina_500@gminazlotow.pl