Oświadczenia za rok 2018

 

1. Piotr Lach. Wójt Gminy Złotów
2. Paweł Michalski. Zastępca Wójta Gminy Złotów
3. Longin Tomasz. Sekretarz Urzędu Gminy Złotów
4. Emilia Konopińska-Nochowicz. Skarbnik Gminy

 

Kierownicy jednostek

1. Anna Witecka.

Dyrektor

Szkoły Podstawowej w Sławianowie

2. Katarzyna Kwacz.

Dyrektor

Szkoły Podstawowej w Kleszczynie

3. Mariusz Filipkowski.

Dyrektor

Szkoły Podstawowej w Świętej

4. Krystyna Zarębska.

Dyrektor

Szkoły Podstawowej w Górznaj

5. Karol Wielgus.

Dyrektor

Szkoły Podstawowej w Radawnicy

6. Krystyna Kos.

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

7. Ewa Rus.

Dyrektor

Biblioteki Publicznej Gminy Złotów

8. Roman Deja.

Prezes Zarządu

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Sp. z o.o.

 

 

Oświadczenia radnych

1. Bartłomiej Batko.
2. Andrzej Białczyk.
3. Tadeeusz Brzeziński.
4. Alicja Bulawa.
5. Jan Bulawa.
6. Sławomir Czyżyk
7. Jan Hammacher.
8. Jacek Januszewski.
9. Tomasz Kędzia.
10. Ewa Mreła.
11. Adriana Opłatek.
12. Teresa Pawłowska.
13. Adam Sulima.
14. Alicja Szewczuk.
15. Adam Tomaszewski.