Organizacja zgromadzeń

Informacja o odresie poczty elektronicznej oraz numerze faxu, na które należy kierować zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia:

email: zlotow@gminazlotow.pl

nr. faxu: 672635305