GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

 

1. Harmonogram kontroli na 2024 rok w zakresie przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad  i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Złotów

OPUBLIKOWANO 2024-03-01

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMIINY ZŁOTÓW O INSTYTUCJACH I PLACÓWKACH ZAJMUJĄCYCH SIĘ PROBLEMAMI OSÓB UZALEŻNIONYCH I WSPÓŁUZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW

Dokumenty do pobrania:

INFORMACJA dla osób uzależnionych i współuzależnionych 


  Harmonogram kontroli na 2023 rok w zakresie przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad  i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Złotów

opublikowano 2023-01-31