GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMIINY ZŁOTÓW O INSTYTUCJACH I PLACÓWKACH ZAJMUJĄCYCH SIĘ PROBLEMAMI OSÓB UZALEŻNIONYCH I WSPÓŁUZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW