Jesteś tutaj:   

AMATORSKI POŁÓW RYB

WÓJT GMINY ZŁOTÓW

informuje

 

w sprawie        ZEZWOLENIE OKRESOWE na amatorski połów ryb wędką - jeziora Górzna Górne i Dolne

 W związku z Decyzją DAP-WPK-727-1-143/2020/MSte Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 03 sierpnia 2021 r., nastąpiło przeniesienie prawa własności do jezior Górzna Górne i Dolne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy.

Od 20 grudnia 2021 r, tj. dnia, w którym protokolarnie przekazano jeziora właścicielowi, Gmina Złotów nie posiada uprawnień w zakresie wydawania zezwoleń okresowych na amatorski połów ryb na przedmiotowych jeziorach. Ważność utracił również Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb na jeziorach Górzna Górne i Dolne, przyjęty Zarządzeniem nr WG.120.23.2019 Wójta Gminy Złotów z dnia 15 maja 2019 roku.

Informacje w zakresie dostępu jezior Górzna Górne i Dolne do amatorskiego połowu ryb:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy

adres do korespondencji:

Al. Adama Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz

tel.: +48 523 391 100

fax: +48 523 391 200

e-mail: bydgoszcz@wody.gov.pl

e-PUAP: PGW Wody Polskie - RZGW Bydgoszcz (/pgwwp-by/SkrytkaESP)

 opublikowano 2022-05-10 


 

Zarządzenie nr WG.120.23.2019 Wójta Gminy Złotów z dnia 15 maja 2019 roku w sprawie zasad udostępnienia do celów amatorskiego połowu ryb jezior Górzna Górne i Dolne oraz wydawania zezwoleń na połów ryb

zał nr 1 AMATORSKI POŁÓW RYB-zał. regulamin

zał nr 2 wędkowanie zezwolenie

Zał nr 3 tabela opłat

 

 WNIOSEK o zezwolenie-Amatorski połów ryb

 

opublikowano 2020-03-23