Informacja dla potencjalnych Beneficjentów - Wnioskodawców

 

Program rozwoju obszarów wiejskich

Wszelkie informacje na temat Programu i możliwości pozyskania dofinansowania uzyskać można pod adresem

 http://www.dprow.umww.pl

Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020

Wszelkie informacje na temat Programu i możliwości pozyskania dofinansowania uzyskać można pod adresem

http://www.umww.pl/departamenty_departament-rolnictwa-i-rozwoju-wsi_wielkopolska-odnowa-wsi-2013-2020

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Wszelkie informacje na temat Programu i możliwości pozyskania dofinansowania uzyskać można pod adresem

https://wrpo.wielkopolskie.pl/

Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska

Celem działalności Stowarzyszenia jest:

 1.  budowanie trójsektorowego partnerstwa i umacnianie potencjału społecznego na obszarach wiejskich;
 2.  opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru działania Lokalnej Grupy Działania oraz jej realizacja;
 3.  aktywizowanie społeczeństwa do czynnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich oraz poprawy jakości życia, zapobieganie marginalizacji społeczeństwa wiejskiego, rozwój zasobów ludzkich i inne;
 4.  działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczno – gospodarczego obszarów wiejskich, ochrony i promocji środowiska naturalnego oraz miejscowego krajobrazu;
 5.  uatrakcyjnianie i zwiększanie konkurencyjności obszarów wiejskich oraz aktywne ich promowanie;
 6.  wspieranie działań, których celem jest ochrona zasobów historycznych, przyrodniczych i kulturalnych;
 7.  wspieranie przedsięwzięć w zakresie turystyki i agroturystyki oraz promocji produktów turystycznych;
 8.  popularyzacja i rozwój produkcji wyrobów regionalnych i lokalnych;
 9.  umocnienie spójności terytorialnej i lokalnej tożsamości;
 10.  wzmacnianie gospodarki na obszarach wiejskich poprzez współdziałanie podmiotów publicznych i prywatnych w celu zwiększenia efektywności działań, jej innowacyjności i wielofunkcyjności;
 11. działalność edukacyjna i informacyjna w zakresie możliwości korzystania i wdrażania programów rozwoju;
 12. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych bezrobociem;
 13. wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Siedziba:

Aleja Piasta 32, 77-400 Złotów

e-mail: biuro@krajnazlotowska.pl

tel: 67 263 33 98

http://krajnazlotowska.pl

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu realizuje Programy Priorytetowe obejmujące finansowanie przedsięwzięć w ochronie środowiska, realizowanych również przez osoby fizyczne, przewidujące np. wymianę piecy czy termomodernizację budynków.

Wszelkie informacje na temat możliwości pozyskania dofinansowania uzyskać można pod adresem

http://www.wfosgw.poznan.pl/oferta-finansowania/osoby-fizyczne/