INFORMACJE DOTYCZĄCE CIDG ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 
 
 
 
 

ZMIANY W CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Urząd Gminy Złotów informuje, że od dnia 11 grudnia 2021 r. Ministerstwo Rozwoju i Technologii wprowadza zapowiadane już zmiany w obsłudze rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, co wiąże się również z publikacją nowych wzorów formularzy CEIDG.

Do najważniejszych zmian należą:

 1. Sposób obsługi przedsiębiorców w CEIDG,

2. Przeniesienie usług elektronicznych dla przedsiębiorców, tj. usługi założenia działalności gospodarczej, zmiany danych, zawieszenia, wznowienia i zamknięcia działalności gospodarczej ze strony ceidg.gov.pl na serwis Biznes.gov.pl,

3. Wprowadzenie nowych wzorów formularzy, instrukcji oraz zaświadczeń:

a. Formularz wniosku CEIDG-1 z instrukcją,

b. Formularze załączników CEIDG (MW, RD, RB, POPR, PN, SC, ZS),

c. Zaświadczenia i wydruki z CEIDG.

Usługi dla przedsiębiorców i Konto Przedsiębiorcy

 Usługi dla przedsiębiorców, dotychczas dostępne na stronie ceidg.gov.pl, zostaną całkowicie przeniesione na portal Biznes.gov.pl. To oznacza, że nie będzie już możliwe wypełnianie przez przedsiębiorcę np. formularza wniosku CEIDG-1, gdyż zostanie on zastąpiony intuicyjnym kreatorem – usługą online. Usługi założenia jednoosobowej działalności gospodarczej oraz zmiany, zawieszenia, wznowienia i zamknięcia dostępne są bezpośrednio pod adresem: Biznes.gov.pl/wniosek-ceidg. Nie zmieni się natomiast sposób obsługi wniosków przez urzędników od strony Aplikacji urzędnika. Dodatkowo dane przedsiębiorców, złożone wnioski i operacje na wpisie będą dostępne dla firm po zalogowaniu w portalu Biznes.gov.pl, w zakładce Konto Przedsiębiorcy. Od początku października br. przedsiębiorcy otrzymali również możliwość założenia adresu do e-Doręczeń w Koncie Przedsiębiorcy, który w przyszłości usprawni wymianę korespondencji z urzędami.

Formularze wniosków i zaświadczeń CEIDG

Ministerstwo wprowadza nowe wzory formularzy i zaświadczeń CEIDG. Wypracowanie nowych projektów zostało poprzedzone badaniami oraz wieloma konsultacjami z urzędnikami i przedsiębiorcami. Nowe propozycje wzorują się na najlepszych przykładach formularzy zarówno polskich, jak i zagranicznych. Wszystkie nowe wzory z instrukcjami dostępne będą pod adresem: Biznes.gov.pl/ceidg.

 

 CEIDG-1 Wniosek do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej