KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI

Dane Koordynatora dostępności

Dane kontaktowe Koordynatora dostępności:

Imię i nazwisko Koordynatora dostępności: Natalia Szyca

Pok. Nr 16, parter Urzędu Gminy w Złotowie, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów

Tel. 67 263 53 05 (127)

e-mail: natalia.szyca@gminazlotow.pl

Zarządzenie nr WG.120.22.2019 Wójta Gminy Złotów z dnia 28 wrzesnie 2020 roku w sprawie powołania Koordynatora do spraw dostępności