OPINIE REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

Uchwała Nr SO-16.0951.598.2022 RIO w spr. opinii o możliwości sfinansowania deficytu w projekcie uchwały budżetowej Gminy Złotów na 2023 r.

Uchwała Nr SO-16.0952.97.2022 RIO w spr. opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Złotów na 2023 r.

Uchwała Nr SO-16.0957.97.2022 RIO w spr. opinii o projekcie WPF Gminy Złotów na 2023-2029