SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA

1. Gmina - Bilans na 31.12.2020

2. Gmina - Inf. dod. na 31.12.2020

3. Gmina - RZS na 31.12.2020

4. Gmina - ZZF na 31.12.2020

5. GOPS - Bilans na 31.12.2020

6. GOPS - Informacja dodatkowa na 31.12.2020

7. GOPS - RZS na 31.12.2020

8. GOPS - ZZF na 31.12.2020

9. UG - Bilans na 31.12.2020

10. UG - Informacja dodatkowa na 31.12.2020

11. UG - RZS na 31.12.2020

12. UG - ZZF na 31.12.2020