SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE ZA I KW.2021 r.

1. Rb-27 S do dn. 31.03.2021 r. korekta nr 1

2. Rb-27 S do dn. 31.03.2021 r.

3. Rb-27ZZ do dn. 31.03.2021 r.

4. Rb-28 S do dn. 31.03.2021 r. korekta nr 1

5. Rb-28 S do dn. 31.03.2021 r.

6. Rb-50 D - I kwartał 2021 r. - GUS

7. Rb-50 D - I kwartał 2021 r. - KBW

8. Rb-50 D - I kwartał 2021 r. - WUW

9. Rb-50 W - I kwartał 2021 r. - GUS

10. Rb-50 W - I kwartał 2021 r. - KBW

11. Rb-50 W - I kwartał 2021 r. - WUW

12. Rb-N do dn. 31.03.2021 r. korekta nr 1

13. Rb-N do dn. 31.03.2021 r.

14. Rb-NDS do dn. 31.03.2021 r. korekta nr 1

15. Rb-NDS do dn. 31.03.2021 r.

16. Rb-Z do dn. 31.03.2021 r.

opublikowano 2021-05-06