INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU

ZARZĄDZENIE Nr 51.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji kwartalnej z wykonania budżetu Gminy Złotów za I kwartał 2021 roku

opublikowano 2021-05-06

ZARZĄDZENIE Nr 74.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji kwartalnej z wykonania budżetu Gminy Złotów za II kwartał 2020 roku

ZARZĄDZENIE Nr 95.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 września 2020 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu  i  kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złotów oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 10.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji kwartalnej z wykonania budżetu Gminy Złotów za IV kwartał 2020 roku

ZARZĄDZENIE Nr 35.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Złotów za 2020 rok.