WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

ZARZĄDZENIE Nr 111.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2028.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia 111.2020.     Załącznik Nr 2 do zarządzenia 111.2020.d

UCHWAŁA Nr XXVIII.215.2020 z 29.12.2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2021 - 2028

Załącznik Nr 1 XXVIII.215.2020 z 29.12.2020 r. WPF 2021-2028

Załącznik Nr 2 XXVIII.215.2020 z 29.12.2020 r. WPF 2021-2028

UCHWAŁA Nr XXIX.217.2021 z 28.012021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie WPF

Załącznik nr 1 do UCHWAŁY Nr XXIX.217.2021 z 28.012021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie WPF

Załącznik nr 2 UCHWAŁY Nr XXIX.217.2021 z 28.012021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie WPF

UCHWAŁA Nr XXX.224.2021 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2021-2028

Załacznik nr 1 do Uchwały 224

Załacznik nr 2 do Uchwały 224

UCHWAŁA Nr XXXI.229.2021 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2021-2028

   Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI.229.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2021 - 2028.

   Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXI.229.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2021 - 2028.

UCHWAŁA Nr XXXII.236.2021 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2021-2028

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXII.236.2021 z 29.04.2021 r. zniany WPF 2021 - 2028

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXII.236.2021 z 29.04.2021 r. zmiany WPF 2021 - 2028