OPINIE REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

Uchwała Nr SO-17/0953/84/2021 Składu Orzekajacego RIO w poznaniu z dnia 08 wrzesnia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budzetu Gminy Złotów za I półrocze 2021 r.

opublikowano 2021-09-13

Uchwała Nr SO 15-0951-216-2021 Skladu Orzekającego RIO z dnia 21.01.2020 r. w sprawie opinii o mozliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetowej na 2021 r. Gminy Złotów

Uchwała Nr SO 15-0951-217-2021 Skladu Orzekającego RIO z dnia 21.01.2020 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Złotów

Opublikowano 2021-01-25