WYKONANIE BUDŻETU

Sprawozdawczość finansowa

Informacje z wykonania budżeytu

ZARZĄDZENIE Nr 50.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. a-e ustawy o finansach publicznych

opublikowano 2020-06-08 


 

ZARZĄDZENIE Nr 12.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji kwartalnej z wykonania budżetu Gminy Złotów za IV kwartał 2019 roku

ZARZĄDZENIE Nr 34.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu,  z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Złotów za 2019 rok.

 

ZARZĄDZENIE Nr 108.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 października 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji kwartalnej z  wykonania budżetu Gminy Złotów za III kwartał 2019 roku

opublikowano 2019-11-13 


ZARZĄDZENIE Nr 85.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji kwartalnej z  wykonania budżetu Gminy Złotów za II kwartał 2019 roku

ZARZĄDZENIE Nr 60.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. a-e ustawy o finansach publicznych

opublikowano 2019-08-08

ZARZĄDZENIE Nr 40.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji kwartalnej z  wykonania budżetu Gminy Złotów za I kwartał 2019 roku

opublikowano 2019-05-08

Sprawozdawczość budżetowa

Sprawozdania za IV kwartał 2019

Rb-UZ do dn. 31.12.2019.

Rb-ST do dn. 31.12.2019.

Rb-PDP do dn. 31.12.2019.

Rb-NDS do dn. 31.12.2019 - korekta nr 2.

Rb-N do dn. 31.12.2019 - korekta nr 2.

Rb-28S do dn. 31.12.2019 - korekta nr 1.

Rb-27S do dn. 31.12.2019 - korekta nr 2.

sprawozdania za IV kwartał 2019 r.

Rb-Z do dn. 31.12.2019.

Rb-NDS do dn. 31.12.2019.

Rb-N do dn. 31.12.2019.

Rb-28S do dn. 31.12.2019.

Rb-27S do dn. 31.12.2019.

opublikowano 2020-02-24

srawozdania za III kwartał 2019 r.

Rb-27S do 30.09.2019 r.

Rb-28S do 30.09.2019 r.

Rb-N do 30.09.2019 r.

Rb-NDS do 30.09.2019 r.

Rb-Z do 30.09.2019 r..

opublikowano 2019-11-13

sprawozdania za II kwartał 2019 r.

Rb-Z do dn. 30.06.2019.

Rb-NDS do dn. 30.06.2019.

Rb-N do dn. 30.06.2019.

Rb-28S do dn. 30.06.2019.

Rb-27S do dn. 30.06.2019.

Sprawozdania za I kwrtał 2019 r. 

Rb-Z do dn.31.03.2019 r.

Rb-NDS do dn.31.03.2019 r.

Rb-N do dn.31.03.2019 r..

Rb-28S do dn.31.03.2019 r.

Rb-27S do dn.31.03.2019 r.

opublikowano 2019-04-29