WYKONANIE BUDŻETU

ZARZĄDZENIE Nr 21.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu,  z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Złotów za 2018 rok.

opublikowano 2019-04-24

ZARZĄDZENIE Nr 9.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji kwartalnej z  wykonania budżetu Gminy Złotów za IV kwartał 2018 rok.

opublikowano 2019-02-22

ZARZĄDZENIE Nr 272.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026.

opublikowano 2017-12-19

 

Sprawozdawczość finansowa

Gmina

  Gmina Złotów-Informacja dodatkowa 2018.

 Gmina - Zestawienie zmian w funduszu na dn. 31.12.2018.

 Gmina - Rachunek zysków i strat na dn. 31.12.2018.

 Gmina - Bilans z wykonania budżetu na dn. 31.12.2018.

 Gmina - Bilans jednostki budżetowej na dn. 31.12.2018.

Urząd Gminy

 UG - Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dn. 31.12.2018.

 UG - Rachunek zysków i strat jednostki na dn. 31.12.2018.

 UG - Informacja dodatkowa na 2018.

 UG - Bilans jednostki na dn. 31.12.2018.

UG_- BILANS jednostki na dn. 31.12.2018 - Korekta 1.

Szkoły

SP ŚWIĘTA - Zestawienie zmian w funduszu na dn. 31.12.2018.

SP ŚWIĘTA - Rachunek zysków i strat na dn. 31.12.2018.

SP ŚWIĘTA - Informacja dodatkowa za 2018 r.

SP ŚWIĘTA - Bilans jednostki na dn. 31.12.2018.

SP SŁAWIANOWO - Zestawienie zmian w funduszu na dn. 31.12.2018.

SP SŁAWIANOWO - Rachunek zysków i strat na dn. 31.12.2018.

SP SŁAWIANOWO - informacja dodatkowa za 2018 r.

SP SŁAWIANOWO - Bilans jednostki na dn. 31.12.2018.

SP RADAWNICA - Zestawienie zmian w funduszu na dn. 31.12.2018.

SP RADAWNICA - Rachunek zysków i strat na dn. 31.12.2018.

SP RADAWNICA - Informacja dodatkowa za 2018 r.

SP RADAWNICA - Bilans jednostki na dn. 31.12.2018.

SP KLESZCZYNA - Zestawienie zmian w funduszu na dn. 31.12.2018.

SP KLESZCZYNA - Informacja dodatkowa za 2018 r.

SP KLESZCZYNA - Rachunek zysków i strat na dn. 31.12.2018.

SP KLESZCZYNA - Bilans jednostki na dn. 31.12.2018.

SP GÓRZNA - Zestawienie zmian w funduszu na dn. 31.12.2018.

SP GÓRZNA - Rachunek zysków i strat na dn. 31.12.2018.

SP GÓRZNA - Informacja dodatkowa za 2018 r.

SP GÓRZNA - Bilans jednostki na dn. 31.12.2018.

Gminny

Ośrodek Pomocy

Społecznej

GOPS - Zestawienie zmian w funduszu na dn. 31.12.2018.

GOPS - Zestawienie zmian w funduszu na dn. 31.12.2018 KOREKTA 1.

GOPS - Rachunek zysków i strat na dn. 31.12.2018.

GOPS - Informacja dodatkowa za 2018 r.

GOPS - Bilans jednostki na dn. 31.12.2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opublikowano 2019-05-08

SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA

Sprawozdania za IV kwartała 2018 roku

Rb-NDS do dn. 31.12.2018 r. Korekta Nr 1.

Rb-28S do dn.31.12.2018 r. Korekta Nr 2.

Rb-28S do dn.31.12.2018 r. Korekta Nr 1.

opublikowano 2019-04-29

Rb-Z na koniec 4 kw.2018    Rb-UZ na koniec 2018 r     Rb-ST na koniec 2018 r

Rb-PDP na 31.12.2018    Rb-NDS na 31.12.2018 r     Rb-N na koniec IV kw.2018 r

Rb-N na koniec IV kw.2018 r.korekta 1    Rb-28 S za 4 kw.2018

Rb-27 S za 31.12.2018 r     Rb.27 S na 31.12.2018 r. korekta 1

opublikowano 2019-03-01 


Sprawozdania za III kwartała 2018 roku

Rb-27 S III kw.2018  Rb-28 S III kw.2018  Rb-N III kw.2018  Rb-NDS III kw.2018  Rb-Z III kw.2018

opublikowano: 07.11.2018 r.


Sprawozdania za II kwartała 2018 roku

Rb-27 S   Rb-28 S     Rb-N    Rb-NDS    Rb-Z

opublikowano: 02.08.2018 r.


Sprawozdania za I kwartała 2018 roku

Rb-27 S   Rb-28 S     Rb-N    Rb-NDS    Rb-Z

Dokumenty do pobrania:

INFORMACJE Z WYKONANIA BUDŻETU

ZARZĄDZENIE Nr 372.2018 z 31.10.2018 r. wykonanie budżetu za III kwartał 2018 r.

opublikowano 2018-11-13 


 

ZARZĄDZENIE Nr 351.2018 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu  i  kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złotów  oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018 r.

opublikowano 2018-08-31 


 

ZARZĄDZENIE Nr 342.2018 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji kwartalnej z wykonania budżetu Gminy Złotów za II kwartał 2018 roku

opublikowano 2018-08-02


ZARZĄDZENIE Nr 310.2018 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji kwartalnej z  wykonania budżetu Gminy Złotów za I kwartał 2018 roku

opublikowano 2018-06-04 


 Dokumenty do pobrania: