OPINIE REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

Uchwała Nr SO-0954/39/11/Łn/2019 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Złotów za 2018 r. wraz z informacją o stanie mienia jst. i objaśnieniami.

opublikowano 2019-04-24

Uchwała Nr SO-0953/29/13/Pi/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 września 2018 r. wyrażająca opinię o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku

opublikowano 2018-09-20

Uchwała Nr SO.0950/21/13/Pi/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 02 lipca 2018 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Złotów

opublikowano 2018-07-09 

Uchwała Nr SO.0951/D/39/11/Ln/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżżetu przez Gminę Złotów

Uchwała Nr SO.0951/P/39/48/Ln/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie opinii o prawidłowości kwoty długu Gminy Złotów

opublikowano 2018-02-12

 

Uchwały nr 50-0957/53/1 1/Ln!2017 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 11.12.2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zlotów,

Uchwały nr SO-0952/53/1 1/Ln!2017 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 11.12.2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Zlotów na 2018 r.,

Uchwały nr SO-095 1/92/D/1 1/Ln12017 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 11.12.2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Zlotów deficytu budżetu na 2018 r.

opublikowano 2017-12-19