INFORMACJE Z WYKONANIA

ZARZĄDZENIE Nr 216.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. a-e ustawy o finansach publicznych

 

 ZARZĄDZENIE Nr 202.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Złotów za 2016 rok.

 

ZARZĄDZENIE Nr 189.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji kwartalnej z wykonania budżetu Gminy Złotów za IV kwartał 2016 rok

ZARZĄDZENIE Nr 163.2016 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 października 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji kwartalnej z wykonania budżetu Gminy Złotów za III kwartał 2016 roku

 

ZARZĄDZENIE Nr 155.2016 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złotów oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2016 r.

 

ZARZĄDZENIE Nr 148.2016 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji kwartalnej z  wykonania budżetu Gminy Złotów za II kwartał 2016 roku

 

ZARZĄDZENIE Nr 125.2016 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji kwartalnej z  wykonania budżetu Gminy Złotów za I kwartał 2016 rok