WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

 

UCHWAŁA Nr X.89.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2015-2030

 

UCHWAŁA Nr XI.112.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2015-2030

 

UCHWAŁA Nr XII.120.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2015-2030

 

opublikowano 2015-12-01

 

Zarządzenie Nr 53.2015 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2015-2030

 

opublikowano 2015-07-22

UCHWAŁA Nr VIII.69.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2015-2030

 

UCHWAŁA Nr IX.81.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2015-2030

opublikowano 2015-07-17

 

 

UCHWAŁA Nr VI.40.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2015-2030

opublikowano dn. 23.2015

UCHWAŁA Nr IV.27.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2015-2030

UCHWAŁA Nr III.17.2014 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2015-2030.

opublikowano dn. 01.04.2015

ZARZĄDZENIE Nr 299/14 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2030.

opublikowano dn. 19.11.2014r.